ADHD

Intressant artikel ADHD har många positiva sidor enligt forskningen:

läs här på länken:

Skolmiljön bör ändras, vi lärare bör lära oss mer om detta!!

Ha en fortsatt kväll😀

Läromedel i skolan

Hej läromedel i skolan?

När jag läste denna artikel fick jag massa funderingar....

Vem ska bestämma läromedel i skolan? Tolkar vi läroplanen olika? Ska vi ha digitala läromedel?

hur ska vi arbeta tematiskt? utvärderar vi läromedel vi har använt? ska vi utgå från eleverna? vem ska då bestämma läromedlena? lärare? kommun? stat? elever? :) har ni tankar kring det ?

Artikeln kommer här !

ha en underbar semester/arbete/vecka :)

// Sofia ❤

Vad säger forskningen?

  • om träningen
  • kostens betydelse
  • om barns inlärning
  • om kosttillskott
  • allmänna forskningsfrågor

ADHD

ADHD - forskning

Hjälp barn tidigt ! sedan kan jag tycka att diagnoser sätts för tidigt och ofta. Barnen tex är i skolan/förskolan för det mesta av sin tid, men ingen frågar oss som arbetar med dem hur barnet är där den tillbringar det mesta av sin tid.

Det bör bli mer observationer i skolor/ förskolor tycker jag där barnen har sin vardag.

Detta är bara min åsikt efter 30 års arbete med barn/ungdomar.

Forskning från Karolisnka Institutet

Dela den här sidan