Översikt – Min resa

JANUARI 2018 Datum
Börjat arbeta 0 0 9. jan, 2018
Vilodag? 🤪 0 0 7. jan, 2018
Powerwalk och gym👊🏼 0 0 5. jan, 2018
DECEMBER 2017 Datum
Intervall träning 0 0 29. dec, 2017
Start av resan !!! 💪🏼 0 0 29. dec, 2017
Beach 2018 0 0 17. dec, 2017